BITLLETS I PREUS

Consulta tota la gamma de títols propis i títols ATM i tria el que més s'adequa a les teves necessitats.

Bitllet senzill

Bitllet unipersonal vàlid per realitzar un trajecte en autobús. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

preu: 2,40 €

G 100 Jubilats TransGran

Títol gratuït de transport de 100 viatges monomodals per a qualsevol desplaçament en autobús (urbà o interurbà) dins dels municipis que integren Transgran (Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Canovelles). Aquest títol és unipersonal i intransferible i vàlid fins el proper canvi de tarifes. Poden accedir a aquest títol els jubilats i pensionistes empadronats a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que acompleixen els requisits establerts pels quatre municipis. Cal sol·licitar el títol de transport a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

LF 100 Jubilats TransGran

Títol gratuït de transport de 100 viatges monomodals per a qualsevol desplaçament en autobús (urbà o interurbà) dins dels municipis que integren Transgran (Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Canovelles). Aquest títol és unipersonal i intransferible i vàlid fins el proper canvi de tarifes. Poden accedir a aquest títol els jubilats i pensionistes empadronats a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que acompleixen els requisits establerts pels quatre municipis. Cal sol·licitar el títol de transport a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

C 100 Jubilats TransGran

Títol gratuït de transport de 100 viatges monomodals per a qualsevol desplaçament en autobús (urbà o interurbà) dins dels municipis que integren Transgran (Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Canovelles). Aquest títol és unipersonal i intransferible i vàlid fins el proper canvi de tarifes. Poden accedir a aquest títol els jubilats i pensionistes empadronats a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que acompleixen els requisits establerts pels quatre municipis. Cal sol·licitar el títol de transport a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

T 10 Jubilats TransGran

Títol de transport unipersonal de 10 viatges per a jubilats i pensionistes. Vàlid a qualsevol desplaçament en autobús urbà o interurbà entre Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès o Canovelles. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023. 

preu: 3,35 €

T 10 Estudiants TransGran

Títol de transport unipersonal de 10 viatges per a jove estudiants fins a 21 anys, Vàlid a qualsevol desplaçament en autobús urbà o interurbà entre Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès o Canovelles. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023. 

preu: 3,35 €

LR 100 Jubilats TransGran

Títol gratuït de transport de 100 viatges monomodals per a qualsevol desplaçament en autobús (urbà o interurbà) dins dels municipis que integren Transgran (Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Canovelles). Aquest títol és unipersonal i intransferible i vàlid fins el proper canvi de tarifes. Poden accedir a aquest títol els jubilats i pensionistes empadronats a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que acompleixen els requisits establerts pels quatre municipis. Cal sol·licitar el títol de transport a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

TG1

Títol unipersonal de 10 viatges vàlid per a tots els trajectes de Sagalés d'una zona i que no admet transbordament ni amb altres línies d'autobús ni amb el tren/ferrocarril.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023. 

preu: 4,20 €

T-casual

Títol unipersonal i horari de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

preu zona 1: 11,35 €

preu zona 2: 22,40 €

preu zona 3: 30,50 €

preu zona 4: 39,20 €

preu zona 5: 45,05 €

preu zona 6: 47,90 €

T-16

Targeta per a nens i nenes de 4 a 16 anys. Vàlida per fer un nombre il·limitat de viatges en tots els mitjans de transport integrats dins de la mateixa zona tarifària de la residència del nen o la nena. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport. Sistema propi d’emissió. Per a més informació, consulteu www.T-16.cat.

T-dia

Títol unipersonal amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24h des de la seva validació fins a l’acabament del servei del dia a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

preu zona 1: 10,50 €

preu zona 2: 16,00 €

preu zona 3: 20,10 €

preu zona 4: 22,45 €

preu zona 5: 25,15 €

preu zona 6: 28,15 €

T-usual

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023. 

preu zona 1: 20,00 €

preu zona 2: 26,95 €

preu zona 3: 37,80 €

preu zona 4: 46,30 €

preu zona 5: 53,10 €

preu zona 6: 56,90 €

T-usual(per a persones en situació d’atur)

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Títol personalitzat mitjançant DNI per a persones en situació d’atur en procés de cerca de feina. Més informació sobre requisits, tràmits i punts de venda: 012 o www.atm.cat

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023. 

preu zona 1: 4,95 €

preu zona 2: 4,95 €

preu zona 3: 4,95 €

preu zona 4: 4,95 €

preu zona 5: 4,95 €

preu zona 6: 4,95 €

T-jove

Títol personal i intransferible per a joves menors de 30 anys (cal ser menor de 30 anys en el moment de l'adquisició i primera validació), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, en tots els serveis integrats de les 6 corones tarifàries de l'ATM de Barcelona. Ha d'anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023.

preu: 40,00 €

T-grup

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

preu zona 1: 79,45 €

preu zona 2: 156,80 €

preu zona 3: 213,50 €

preu zona 4: 274,40 €

preu zona 5: 315,35 €

preu zona 6: 335,30 €

T-usual FM/FN (general)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa. Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023. 

preu zona 1: 16,00 €

preu zona 2: 21,55 €

preu zona 3: 30,25 €

preu zona 4: 37,00 €

preu zona 5: 42,50 €

preu zona 6: 45,50 €

T-usual FM/FN (especial)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023. 

preu zona 1: 10,00 €

preu zona 2: 13,50 €

preu zona 3: 18,90 €

preu zona 4: 23,15 €

preu zona 5: 26,55 €

preu zona 6: 28,45 €

T-jove FM/FN (general)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 30 anys (cal ser menor de 30 anys en el moment de l'adquisició i primera validació), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, en tots els serveis integrats de les 6 coronis tarifàries de l’ATM de Barcelona. Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa. Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023.

preu: 32,00 €

T-jove FM/FN (especial)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial menors de 30 anys (cal ser menor de 30 anys en el moment de l'adquisició i primera validació), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, en tots els serveis integrats de les 6 corones tarifàries de l’ATM de Barcelona. Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa. Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023.

preu: 20,00 €

T-70/90 FM/FN (general)

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023. 

preu zona 1: 31,75 €

preu zona 2: 62,75 €

preu zona 3: 85,40 €

preu zona 4: 109,75 €

preu zona 5: 126,15 €

preu zona 6: 134,15 €

T-70/90 FM/FN (especial)

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

Títol bonificat fins al 30 de juny de 2023. 

preu zona 1: 19,90 €

preu zona 2: 39,20 €

preu zona 3: 53,40 €

preu zona 4: 68,60 €

preu zona 5: 78,85 €

preu zona 6: 83,85 €

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Canovelles